PETR DUBJAK O MNĚ | AKTIVITY PROJEKTY VÝSTAVY PUBLIKACE | FOTKY KRESBY OSTATNÍ
ZPRAVODAJE 2022      1    2    3    4             Ostopovický zpravodaj 1 2022, výtisk v .pdf
Zachytit fáze pohybu do fotky není dnes technický problém, ale tohle vzniklo zpočátku úplně náhodou. Foťák nosím vždy sebou a v místě pod sloupem jsem zrovna procházel, když už byl příhradový monument mírně nakloněný. Překotně jsem pád nacvakal. No a zbytek práce bylo snímky spojit v obrazovém editoru.

CESTA ELEKTRIKY 1

Jedna z cest, která nás vzhledem k aktuální situaci ve světě, probíhajícím stavbám v Ostopovicích i jejich okolí a aktuálním trendům na energetickém trhu bude zajímat, je Cesta elektriky. V následujících číslech se budeme v rámci seriálu ,,Cesty“ věnovat námětům okolo energetické náročnosti provozu obce, veřejnému osvětlení, využívání fotovoltaiky a dalším tématům souvisejícím s elektrikou takto aplikovanou a elektřinou jako komoditou.

Jaroslav Šebánek

CESTA ELEKTRIKY 2

U nás doma to začalo překvapivou zvěstí, že elektrickým sloupům na poli u Nohavic spadly dráty. Napadla mě ihned katastrofická myšlenka, bylo to v údobí extrémního větrného počasí, ale to jsem už začal pátrat po podstatných informacích, o co jde. Po pár dnech, jak jsem obcházel okolí obce, už ležely na zemi i samotné sloupy. A podle vyježděných cest k jejich základům bylo zřejmé, že se jistě jedná o stavební záměr. Z Panelky se vyloupl nádherný, ničím nerušený pohled na obec. Jiného dne jsem si prolezl dramatické šrotiště padlého sloupu nad Šelší a dokonce se mi náhodně poštěstilo zhlédnout položení posledního „ostopovického“ sloupu u Druhého mostu.

A zde je výběr z tiskové zprávy z července loňského roku:

„Společnost ČEPS zahájila modernizaci vedení V423, které 55 let spojuje rozvodny Sokolnice a Čebín v Jihomoravském kraji, na vyšší technické parametry. Tato investiční akce zvýší přenosové schopnosti vedení a rovněž bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie v regionu. První etapa bude probíhat v úseku, který začíná rozvodnou Sokolnice, je 25,3 km dlouhý a zahrnuje 79 stožárů typu Portál. Půjde o kompletní modernizaci s výměnou stožárů včetně jejich základů, fázových vodičů, zemních lan a izolátorových závěsů. Vedení V423 by mělo být opět trvale uvedeno do provozu v podzimních měsících roku 2022.“

Od tiskového oddělení ČEPS máme přislíbeno více zajímavých informací o této stavbě na našem katastru do některého z příštích čísel Ostopovického zpravodaje.

Petr Dubjak, ČEPS, a.s. (ceps.cz)

Pracovníci údržby ze Sběrného dvora vysázeli v obci a v jejím okolí mnoho stromů, na fotkách jsem zachytil novou alej podél cesty z Ostopovic do údolí Šelše.
Průhledný vlak. První třetina času otevřené závěrky fotoaparátu propustila obraz průjezdu posledního vagónu, další dvě třetiny zaznamenaly už prázdné nástupiště. Kouzlo večerního fotografování rozsvícených pohyblivých předmětů.

CESTA ELEKTRIKY 3

Do našeho seriálu Cesta elektriky patří také postupné informování o modernizaci a elektrizaci traťového úseku Brno – Zastávka u Brna. Projekt počítá se snížením negativních vlivů železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo i zvýšením bezpečnosti železničního provozu. Stavba je rozdělena na dvě samostatné etapy. První zahrnuje traťový úsek Brno – Střelice. Ten prošel zejména elektrizací střídavou jednofázovou soustavou 25 kV, 50 Hz. Jedna z nových zastávek je právě v Ostopovicích. Nová lískovecká zastávka zjednoduší cestu veřejnou dopravou do jihozápadní části Brna a do oblasti bohunického kampusu. Druhá etapa zahrnuje další traťový úsek Střelice – Zastávka u Brna. Celý úsek dostane nové zabezpečovací zařízení. Maximální rychlost vlaků na trati bude po vybudování systému 120 km/h. Spuštění plného elektrického provozu na této trati proběhne dle prozatím známých informací v horizontu dvou až tří let.

Petr Dubjak