PETR DUBJAK O MNĚ | AKTIVITY PROJEKTY VÝSTAVY PUBLIKACE | FOTKY KRESBY OSTATNÍ
ZPRAVODAJE 2022      1    2    3    4             Ostopovický zpravodaj 3 2022, výtisk v .pdf
Akční fotka do článku "Vzhůru na palubu" který pojednává o tradiční obecní společenské události Loučení s létem, tentokrát v pirátském stylu.

OCENĚNÍ PRO OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Ostopovický zpravodaj zabodoval v 11. ročníku celostátní soutěže o nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2021! Ocenění za 2. místo v kategorii obecních zpravodajů si zástupci naší redakční rady převzali na slavnostním vyhlášení, které se konalo začátkem července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle.

Odborná porota hodnotila přihlášené zpravodaje po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti i celkového dojmu zpravodaje. Ocenění nám zároveň potvrdilo, že obsahové i grafické změny, kterými náš zpravodaj postupně prochází, jdou správným směrem. To nám ostatně potvrzují i pozitivní reakce vás, čtenářů.

Za tento úspěch patří velký dík především celé redakční radě! Nepochybuji, že pro její členky a členy bude získané ocenění i povzbuzením a inspirací pro další práci na zatraktivňování obsahu Ostopovického zpravodaje.

Jan Symon

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ JE DRUHÝ V SOUTĚŽI OBECNÍCH ZPRAVODAJŮ 2021

„Milé členky a členové redakční rady, Ostopovický zpravodaj se dostal mezi tři nejlepší obecní zpravodaje v rámci letošního jedenáctého ročníku soutěže o nejlepší zpravodaj, kterou vyhlašuje Civipolis, obecně prospěšná společnost, Katedra politologie FF UP v Olomouci, Sdružení místních samospráv ČR a Angelus Aureus, obecně prospěšná společnost. Je to výsledek vaší společné práce a já vám všem za ni moc děkuji! Jestli to bude zlato, stříbro nebo bronz se dozvíme až 4. července na slavnostním vyhlášení na Velehradě, ale myslím, že to už je vlastně jedno, protože Ostopovický zpravodaj uspěl v konkurenci více než dvou stovek obecních či městských zpravodajů! Slavnostní vyhlášení se koná v pondělí 4. července v 17 hodin na Obecním úřadě na Velehradě, a to v rámci Dnů lidí dobré vůle.“

Nejen pro mne v redakční radě to začalo tímto děkovným dopisem od našeho starosty Honzy Symona. Přišlo to jak blesk z čistého nebe! Poprvé v takové soutěži, a hned mezi prvními třemi. Počátek července je také čas počátků dovolených, tak na reprezentaci na slavnostním vyhlášení finálního výsledku soutěže jsme mohli za náš zpravodaj jen já a Alžběta Hanzlová, grafička a výtvarnice. Na Velehradě nás čekalo slavnostní vyhlášení vítězů zmiňované soutěže a možnost se zúčastnit koncertu Večer lidí dobré vůle. Vyhlášení napínavé, koncert lákavý. Pár dnů před akcí došel od předsedy hodnotitelské komise Pavla Šaradína mail s touto prosbou, se scénářem debaty, včetně tří otázek pro zástupce jednotlivých vítězných zpravodajů. „Dobrý den, hlavní pořadatel Dnů lidí dobré vůle nás požádal o Vaši účast na debatě o zpravodajích, jednalo by se o dvě tři otázky pro TV Šlágr.“

Stres, to byla první odezva na přeposlaný mail, naštěstí krátkodobá. Tréma, to byla druhá odezva, ta se vynořovala, kdy jsem na to pomyslel. A třetí, to jsem vzal „rozum do hrsti“ a připravil jsem písemné odpovědi na položené otázky. Nakonec z osobního pohledu na naši obecní publikační aktivitu vzniklo souhrnné celoredakční vyznání.

Petr Dubjak

Máte radost z ocenění, být mezi třemi nejlepšími?

Radost nyní prožívá celý tým a je obrovská, určitě o tom napíšeme do příštího čísla našeho zpravodaje a tohle ocenění osobně společně oslavíme.

Všichni ocenění jste shodou okolností zástupci venkova, jakou roli hraje zpravodaj ve vaší obci?
Jak často vycházíte, jaký máte ohlas u vašich čtenářů?

Zpravodaj naplňuje roli monitorování dění v obci v širokém časovém spektru. Od historických vzpomínek, přes aktuální události, až po upozornění, co se bude dít. Je možné se jako v kronice, nebo v deníku k těm událostem navracet. Zároveň se nažíme o pestrý časopis jak obsahově a tematicky, tak i graficky, pro pestrou společnost Ostopovic. Náš zpravodaj není jen hlas obecního úřadu, je otevřený i jiným pohledům na situace a dění v obci. Velice vítáme reakce a aktivity čtenářů. Obecní zpravodaj je živé médium. Dvoulistový černobílý se postupně proměnil do plně barevného formátu až o 36 stranách. Nebojíme se velkoformátových fotek, množství obrazového materiálu, který text oživuje a zpřehledňuje, nezalekneme se ani volného místa. Náš zpravodaj se může tímto srovnávat s běžnými společenskými periodiky.

Jak je náročné vydávat zpravodaj?
Musíte sledovat trendy v grafice, shánět fotografie, příspěvky, máte dostatek přispěvatelů?
Chválí vás někdo za vaši práci, nebo naopak kritizuje?

Celá redakce a skupina dopisovatelů si lidsky i odborně rozumí a společně souzní, přestože většina aktivit probíhá po síti, telefonicky. Připravujeme i internetové obrazové rozšíření a případné aktualizace vybraných témat, o kterých jsme v minulosti informovali. Dobrých a zajímavých fotek je vždy víc, než je možné otisknout. Rozsáhlejší kolekce fotografií je pak možné nalézt na obecním webu. Vždy po vydání čísla se neformálně domlouváme, co zlepšit nebo zefektivnit, čím se zabývat v dalším čísle. Máme spousty nápadů na další a další témata, o čem bychom mohli zajímavě psát. Moc se na další čísla i podněty čtenářů těšíme.

Petr Dubjak a členové redakční ready