PETR DUBJAK O MNĚ | AKTIVITY PROJEKTY VÝSTAVY PUBLIKACE | FOTKY KRESBY OSTATNÍ
FOTKY   AKTUÁLNÍ - postupně uveřejňované snímky řadím na časovou osu:
FOTKY   AKTUÁLNÍ   OKOLÍ OSTOPOVIC   PODOBENSTVÍ   PŘESAHY - aktuální a další tematická alba
Chodím na procházky a na malé výlety do okolí obce vždy s nějakým obrazovým záznamníkem. Charakter snímků je většinou dokumentární, ale vždy se snažím vybrat výtvarně zamířit kompozičně. Jeden ze záměrů u tohoto alba je, že pak tyto fotky jsou na tématickou zakázku, nebo je nabízím jako ilustrační, do Ostopovického zpravodaje.
Realita, nebo situace, jejichž uspořádání je zcela náhodné a připomínají něco, nebo cokoliv jiného.
Na fotografiích tohoto alba je možné nalézt, spíše intucí a pocitem, více významů, symboliku, duchovní rozměr, humor a nadsázku. Pokud tyto vlastnosti tuším před zmáčknutím spouště, tak se pak snažím o minimalistické obrazové pojetí, aby fotografovaný motiv byl čistý, podstatný a pokud možno na nerušivém pozadí. Přesto jednoduché obrazové sdělení není nikdy prvoplánové.