PDSIGN.NET CV PROJEKTY VÝSTAVY PUBLIKACE KRESBY FOTKY
PROJEKTY AGROFÓRY POCTY CITY POCITY BÍLÁ VRÁNA ČERNÝ PETR MĚSTA   VÝSTAVY DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ STARÁ ŠKOLA KLUB LEITNEKA VINIČNÍ ALTÁN  
FOTKY AKTUÁLNÍ OKOLÍ OSTOPOVIC PODOBENSTVÍ PŘESAHY  
POLOŽENÍ SLOUPU
U nás doma to začalo překvapivou zvěstí, že elektrickým sloupům na poli u Nohavic spadly dráty. Napadla mě ihned katastrofická myšlenka, bylo to v údobí extrémního větrného počasí, ale to jsem už začal pátrat po podstatných informacích, o co jde. Po pár dnech, jak jsem obcházel okolí obce, už ležely na zemi i samotné sloupy.
A podle vyježděných cest k jejich základům bylo zřejmé, že se jistě jedná o stavební záměr.
Z Panelky se vyloupl nádherný, ničím nerušený pohled na obec. Jiného dne jsem si prolezl dramatické šrotiště padlého sloupu nad Šelší.
Dokonce se mi náhodně poštěstilo zhlédnout položení posledního „ostopovického“ sloupu u Druhého mostu.