PETR DUBJAK O MNĚ | AKTIVITY PROJEKTY VÝSTAVY PUBLIKACE | FOTKY KRESBY OSTATNÍ

PŘESAHY

Postupně jsem se dopracoval, snad lépe míněno dozrál k tomu, že vyhledávám a fotím si různá konkrétní témata a v některých motivech ihned, nebo později nacházím různé významy, symboly, podobenství, přesahy. Možná se to děje i naopak, kdy podvědomí mne vede k tomu se zastavit se u reality, nebo situace a zaznamenat ji. K některým fotkám přidávám i texty, od jednoslovných názvů, slovních přesmyček, až po delší příběhy, vztahující se k tématu.

BLACKOUT
TŘÍDĚNÍ IDEÍ
LABYRINT SVĚTLA
HÁDKA
INVESTICE DO TĚŽKÉHO UMĚNÍ
MÍSTO PRO NABITÍ Z AKUMULÁTORŮ
GESTA NA MĚSÍC
PROSTŘEDNÍK
mezi elektrárnou a nenasytností,
mezi nekonečným vesmírem a marnotratností
mezi svobodnou vůlí Bohů a nicotou
mezi oporou slunce
a nejistotou mlhy
LABUTÍ TÍSEŇ
TĚSNĚNÍ
TOUHA A ZNAMENÍ
NENECHAT SE OSEDLAT
TRANSCENDENTÁLIE
KOŘENY DOBY
VYKOŘENĚNÍ DOBY
STŘETY SYMBOLŮ
Dva protichůdné, zásadně neslučitlné a nesmiřitelé symboly prezidentství posledních údobí našeho státu. Pod stropem visely záměrně a na protest tomu dnešnímu velké červené trenky. Ale z jednoho náhodného pohledu jejich osvětlení vrhá stín ve tvaru srdce, jako znamení naděje zániku aktuální kultury od současné hlavy státu a snad i naděje návratu demokratického stylu té nové.
V pražské kavárně Café kafíčko
při jedné vernisáži.
ZVLÁŠTNOSTI A SOUVISLOSTI