PETR DUBJAK O MNĚ | AKTIVITY PROJEKTY VÝSTAVY PUBLIKACE | FOTKY KRESBY OSTATNÍ
ZPRAVODAJE 2022      1    2    3    4             Ostopovický zpravodaj 4 2022, výtisk v .pdf
Po třech letech se sešlo na návsi u kaple svatého Jana Křtitele neskutečné množství občanů Ostopovic, aby slavnostně zažehli vánoční strom. Chtěl jsem zaznamenat tu obrovskou masu lidí, hledal jsem místo, ze kterého by to šlo. Spásu mi přinesl pan starosta, který mi nabídl možnost fotit situaci z okna jeho kanceláře na obecním úřadu. Tím jsem mohl splnit přání šéfredaktora Zpravodaje, zajistit fotku pro titulní stránku čísla 4.
Fotka ze židle z pracovního jednání nové rady ve velmi stísněném prostoru kanceláře starosty. Jinak fotit to nešlo.

VOLBY ROZDALY KARTY V NOVÉM ZASTUPITELSTVU

Poslední víkend v září byl ve znamení voleb do obecního zastupitelstva. Volební lístek do urny přišlo vhodit necelých 60 procent voličů. Sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Ostopovice obdrželo 61,85 % hlasů a 9 mandátů, sdružení Pro lidi pak získalo 38,15 % hlasů a 6 mandátů.

V novém zastupitelstvu usedlo hned sedm nových zastupitelek a zastupitelů. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce pak byla zvolena rada obce ve složení starosta Jan Symon, místostarosta Petr Vlach, Radka Dobšíková, Boris Canov a Jaroslav Šebánek. Novinkou je zřízení uvolněné funkce místostarosty, který tak na plný úvazek posílí obecní samosprávu. Podrobnější informace o složení výborů a komisí naleznete uvnitř zpravodaje.

Jan Symon

KULTURNÍ A SPOLKOVÁ KOMISE OBCE OSTOPOVICE SE PŘEDSTAVUJE

S novým zastupitelstvem je tu i kulturní komise v novém složení a s novým názvem. Radka Dobšíková, Ilona Paulíková a Jana Trčková mezi sebou přivítaly posily plné tvůrčích nápadů Michaelu Loupovou, Evu Zíkovou a Viktora Bečku. A proč nový název? V nadcházejícím období bychom totiž chtěli zapojit do organizace kulturních akcí širší okruh občanů, než tomu bylo dosud. Chtěli bychom propojit spolky, zapojit mladší i starší, sportovce i chovatele. Chtěli bychom, aby si časem každý našel mezi kulturními, sportovními a spolkovými akcemi to svoje, to, co ho bude bavit, zajímat, ať už to bude divadlo, tvoření nebo znalostní kvíz spojený s poznáváním přírody a okolí Ostopovic. Co byste tedy chtěli, aby se v Ostopovicích dělo? Co vám chybí? Po čem toužíte? Více zábav nebo vystoupení ochotnických divadel? Více akcí pro teenagery? Tvořivé dílny? Napište nám! Vaše náměty a nápady rádi uvítáme.

Vaše KSK

Fotky k článku "Adventní dílna".