PETR DUBJAK O MNĚ | AKTIVITY PROJEKTY VÝSTAVY PUBLIKACE | FOTKY KRESBY OSTATNÍ
ZPRAVODAJE 2022      1    2    3    4             Ostopovický zpravodaj 2 2022, výtisk v .pdf

CESTY SKRZ.

Je zajímavé, co všechno proniká katastrem naší obce. Nebo podle současných vizí a plánů má přes nás ještě vést. Nyní můžeme průběžně sledovat dokončení nové konstrukce vedení velmi vysokého napětí, které tudy prochází ze Sokolnic do Čebína. Po položení a odstranění starých sloupů se na chvilku okolní krajina ukázala v čisté, ničím nerušené kráse.

Máme těsně za sebou obnovu okolní železniční trati, od kolejního podloží přes opravené nebo nové mosty a zastávku až po techniku zabezpečení a elektrifikaci. Jen se čeká na lokálně ekologičtější provoz, až České dráhy pustí do drátů nad kolejemi elektrické napětí. Ještě je třeba zmínit i strategickou touhu státu protnout republiku vysokorychlostní železnicí a jak jinak, jedna z variant počítá s vedením zóny nového kolejiště někde mezi současnou tratí a dálnicí. Dokonce se počítá se zanořením pod povrch, takže možná budeme mít i tunel.

Zanedlouho se Dé jednička, protínající severní část katastru, i zde dočká třetích jízdních pruhů s cílem zvýšit průjezdnost kolem Brna. Snad dojde k vybudování protihlukových stěn s významným přínosem pro snížení akustické zátěže na pozadí v obci. Současně s tím se již přestalo uvažovat o vybudování rychlostní silnice na trase staré německé dálnice, a tím nedojde k narušení celistvosti rekreačního charakteru ostopovického okolí. Snad…

Naplánovaná je i postupná úprava obecní páteřní silnice, prvně rozšíření vozovky a rekonstrukce chodníků v ulici Lípová, na vizualizacích je už i podoba budoucí úpravy křižovatky na rozcestí do Moravan a Starého Lískovce. Možná stojí za to uvést i minulé silnice, které částečně zanikly vybudováním dálnice: ulice Bosonožská kdysi opravdu vedla až do Bosonoh a do Starého Lískovce se jezdilo vrchem přes železniční přejezd.

Na severovýchodním a západním okraji katastru velmi krátce protéká Troubský potok a Leskava, ale hospodářsky významný je Vírský oblastní vodovod, který doplňuje obecní zdroj pitné vody. Katastr obce protíná i civilní letový koridor, který je v ose hlavní vzletové a přistávací dráhy v Tuřanech. Naštěstí nás moderní létající stroje tolik neobtěžují, i když jsou nízko nad námi, a občas lze na obloze spatřit i zajímavý exotický letoun. Velmi hlučný vojenský letový koridor býval před léty mnohdy beznadějně nesnesitelný.

Mapka ukazuje všechny zmiňované průniky při jednom pohledu. V porovnání s ostatními obcemi v tomto katastr Ostopovic určitě vyniká.

Text a mapka: Petr Dubjak

Jedním z tématů Ostopovického zpravodaje 2 2022 je článek, jak vznikalo a jak současně vypadá areál dětského hřiště na ulici Na Rybníčku. Nechat napsat o tom do zpravodaje mne napadlo, když se soused zmínil, že pracuje ve firmě v týmu návrhářů a současně i realizátorů celkového uspořádání hřiště i jednotlivých herních a doprovodných objektů. Připravil jsem tematické otázky a autoři hřiště k nim dodali fotky z výroby a z montáže.
Já nabídl fotku instalovaného celku na titulní stranu. Na místě jsem ale zjistil, že "na výšku" se do široka rozprostřené hřiště fotit nedá, tak jsem vymyslel, že bude titulní fotka protažena i na zadní stranu časopisu. Abych fotku oživil, poprosil jsem ředitele ostopovické základky, aby mi poskytl k focení své žáky ...

OŘÍŠEK A VEVERKA

Položil jsem jednomu z autorů nedávno otevřeného dětského hřiště na ulici Na Rybníčku pár otázek
a poprosil jsem jej o fotky z výroby a montáže:

Co a jak vás vedlo právě k takovému námětu na provedení prolézaček?

Od počátku jsme v návrhu pracovali s verzí herní plochy dělené podle věku dětí. Vyšli jsme z původní situace, zachovali jsme polohu i velikost sportoviště, které zůstalo „dělítkem“. Do každého ze dvou nově navrhovaných segmentů jsme pak umístili prvky o různé náročnosti i velikosti. Zatím je zbudována menší herní plocha pro mladší děti a opraveno je i sportoviště. V budoucnu přibydou herní sestavy pro starší děti, také povalový dřevěný chodník. Chtěli jsme, aby pro uživatele bylo zjevně identifikovatelné dělení hřiště, funkce i náročnost herních prvků. Část hřiště pro starší bude celkově robustnější, vyšší, bude klást na své uživatele vyšší nároky a bude pojata víceméně abstraktně, oproti již zbudovaným prvkům pro menší děti. Tady jsme jako kontrast zvolili menší měřítko a dětsky přívětivý motiv. Zvířátko, které děti znají. Hlavní výbavu hřiště tvoří a budou i dále tvořit prvky autorské, originální, takové, které se běžně na dětských hřištích neobjevují. Veverka a oříšek, téma, které nás napadlo spontánně, bez dalších souvislostí. Veverku jsme už na hřišti viděli mockrát, ale jen z dálky, v korunách stromů. A tak jsme se rozhodli toto sympatické aktivní zvířátko, které se objevuje často, ale jen pomíjivě, dětem představit stylizovaně, zato z větší blízkosti a v jiném měřítku. Typický atribut veverky, „oříšek“, nesměl chybět. Děti ho teď můžou prozkoumat zevnitř nebo se do něj mohou schovat jako do každého domečku

Jak jsou provedena bezpečnostní opatření, aby byly splněny zákonné předpisy?

Všechny herní prvky, které jsou na dětském hřišti k vidění, podléhají v otázce bezpečnosti přísně stanoveným technickým normám dle ČSN_1176, a to včetně dopadových ploch kolem prvků. V případě, že jsou při realizaci použity netypové prvky, jako právě zde v Ostopovicích, musí se hřiště certifikovat v jiném režimu. Originální netypové hřiště je oficiálně opatřeno inspekčním certifikátem.

Jak jsou splněny hygienické předpisy v oblasti ochrany dřeva před povětrností a jak je to s neškodností nátěrů?
Jaký je výběr druhu dřeva a ostatních materiálů?

Veškeré použité desky jsou opatřeny speciální impregnační olejovou lazurou určenou na dřevo v exteriéru. Tento povrchový nátěr chrání dřevo proti vnějším vlivům a není zdraví škodlivý. Dřevěná kulatina je pak z akátového dřeva, které díky svým specifickým vlastnostem zůstává bez nátěru a časem pouze zešedne. Skluzavka je vyrobena z nerezu. Lana jsou polypropylenová s ocelovým kordem.

Autory hřiště jsou Richard Šulc a Ing. Pavel Horák, otázky kladl Petr Dubjak, odpovídala Kateřina Fuxová.

Jedna z fotek k informativnímu článku o národní házené v Sokolu Ostopovicích. Do focení NH jsem se pustil s velkou vervou, ale celkovým výsledkem bylo několik dobrých fotek a spousta odpadu. První Z6tka od Nikonu neostří nejrychleji a navíc má zpoždění hledáčku. Dále jsem težko stíhal sledovat akční sport, pořád se střídali hráči s míčem a s teleobjektivem jsem nestíhal přihrávky sledovat. A tak jsem se soustředil na obrazově atraktivní střelbu na branku.