PETR DUBJAK O MNĚ | AKTIVITY PROJEKTY VÝSTAVY PUBLIKACE | FOTKY KRESBY OSTATNÍ

GRAFICKÝ NÁVRH MAPY MÍST PASTELŮ ŽIŽKOVA, NAMALOVANÝCH VERONIKOU

Veronika mne požádala o zhotovení mapy, která dle jejího zadání bude obsahovat propojenou línii - cestu, na které budou vyznačena místa, odkud svoje pastely malovala. Jednotlivé body na mapě obohatí miniatury jednotlivých pastelů. Cestu podkreslí zjednodušená síť ulic a parků žižkovského okolí.

CHTĚLA JSEM ŽIŽKOVSKOU KRÁSU DO PASTELU VNÉST …

"Žižkov pro mne není jen místem, kde jsem se narodila a žiju, svým neodolatelným kouzlem mne inspiruje k tvorbě. Skrze pastely se snažím zachytit genia loci této osobité a svérázné pražské čtvrti - nezaměnitelnou atmosféru starých dvorů, činžovních a pavlačových domů, klikatících se ulic… ale také výjimečnost významných žižkovských ikon. Výstavu „PASTELOVOU STEZKOU Z RADOSTI K SUDOPU“ jsem pojala jako procházku Žižkovem, kterou jsem skrze obrazy přenesla do vstupního prostoru budovy SUDOP. I Vy si tak můžete prohlédnout místa, která mne svým půvabem svedla k malování. Pro lepší orientaci přikládám mapu a přeji šťastnou cestu!" V.V.

Veronika Vašková

je výtvarnice a žižkovská vlastenka. Absolvovala obor Galernictví a muzejnictví na VOŠIS Praha a obor Arts Management na IT Sligo. Od roku 2003 do roku 2015 pracovala v AP atelieru Josefa Pleskota a po mateřské dovolené v roce 2022 nastoupila do společnosti SUDOP PRAHA. Výtvarně spolupracovala na románu pro mladé čtenáře „Hrobaříci a Hrobaři“ autorky Pavly Horákové. Ilustrace byly vydány také samostatně jako sada 12-ti pohlednic „Žižkovské čumkarty“.

Dále na popud žižkovského básníka a spisovatele Pavla Vrány pastelem namalovala „Žižkovské mariášky“, což jsou karty představující osobnosti spjaté se Žižkovem buď tím, že se na Žižkově narodily, žily a tvořily nebo se Žižkov promítal v jejich tvorbě. Co se týče fotografování, tomu se jako takovému věnuje až od roku 2010. Zachycuje běžné věci v momentě, kdy ony samy tvoří umělecké dílo. Účastnila se řady výstav, a to jak samostatných, tak skupinových.

PŘEHLED VYSTAVOVANÝCH PASTELŮ VERONIKY
Facebookové album Veroniky Vaškové
Dům RADOST
Žižkov

Dvůr
Husitská ulice

Pavlačák
Žižkov

Hospoda U vystřelenýho oka
Ulice U Božích bojovníků

Před první jarní bouřkou
Kostnické náměstí

Kostnické náměstí
Pohled z Husinecké ulice

Pražský hrad
Pohled ze Seifertovy ulice

Schody fešáka Huberta
Ústící do ulice Rokycanova

vrch Vítkov
Pohled z Čajkovského ulice

Žižkovský vysílač a věž kostela Nejsvětějšího srdce Páně
Pohled z Vinohradské ulice

Kostel sv. Rocha
Pohled z Olšan

Rotunda svatého Rocha na Olšanech
Pohled z Parukářky

Nákladové nádraží
Žižkov

SUDOP Praha a.s.
Olšanská ulice